stefan

Stefan Cammeraat – beeldend kunstenaar

In mijn werk benader ik de geschiedenis als een gereedschap voor het begrijpen van de toekomst. Vaak gebruik ik hiervoor kunstwerken en gebeurtenissen uit de vroege modernisme- een tijd waarin utopische visies een belangrijke rol speelde. Ik reflecteer op deze werken vanuit onze tijd, de manier waarop de betekenis van deze werken is veranderd na verloop van tijd en hun utopische toekomstbeeld, wat me de middelen geeft de beslissingen binnen de werken te heroverwegen en iets te zeggen over het heden.

Door deze methodiek reageert mijn werk op hoe we de geschiedenis beschouwen, als een statische bron, en wordt deze ingezet als een materiaal dat actief gebruikt, verdraait en uitgebreid kan worden om relevant te blijven.

Historische teksten, museum displays, archiefmateriaal, science-fiction en de grafische vorm van een tijdslijn spelen allemaal een belangrijke rol binnen mijn werk.

Info:

Stefancammeraat.nl

stefan.cammeraat@gmail.com